WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Komunikaty

01 września 2015 18:52 | Komunikaty

Dzieciaki biegają w Nowogardzie - 04.10.2015

 Regulamin

 1. Biegi wyznaczone w akcji „Dzieciaki biegają w Nowogardzie” jest zespołem biegów przeznaczonych dla dzieci towarzyszących imprezie II Nowogardzki Bieg Uliczny.
 2. Kategorie i dystans:
  1. Dzieci 1-3 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 400 m;
  2. Dzieci 4-6 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 600 m;
  3. Gimnazja (dziewczęta) – dystans ok. 1500 m;
  4. Gimnazja (chłopcy) – dystans ok. 1500 m;

       3. Zasady uczestnictwa:

 1. Start w biegach jest odpłatny – 1,00 zł.
 2. Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się w szkołach u wybranych nauczycieli WF. Zgłoszenia trwają do 11.09.2015 r.
 3. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 10:00 w dniu 4.10.2015 Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Placu Szarych Szeregów
  w Nowogardzie i alejkach parku nad jeziorem Nowogardzkim.
 4. Każde z dzieci otrzyma medal pamiątkowy.
 5. W każdej kategorii na zakończenie zostaną przyznane puchary za miejsce 1-3
 6. W momencie zapisów (w szkole) niezbędna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na udział dziecka w biegu i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka, podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 7. W momencie zapisów należy posiadać legitymację szkolną dziecka.
 8. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 9. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Ii Nowogardzkim Biegu Ulicznym
 10. Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.
 11. Dzieci, które pobiegną w biegu w kategorii młodszej niż regulaminowa będą zaliczać bieg i będą mieć możliwość zdobycia medalu pamiątkowego, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
 12. Dystans biegów jest orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od lokalizacji.
 13. Organizatorzy są przygotowani na przyjęcie max. 300 uczestników łącznie we wszystkich biegach dla dzieci.
 

     4. Termin:

Biegi odbywają się przed startem do biegu głównego, według harmonogramu i godziny:

  1. Dzieci 1-3 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 400 m; - godz. 10.00
  2. Dzieci 4-6 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 600 m; - godz. 10.30
  3. Gimnazja (dziewczęta) – dystans ok. 1500 m; godz. 11.00
  4. Gimnazja (chłopcy) – dystans ok. 1500 m; godz.11.00
  5. Szkoły ponadgimnazjalne (dziewczęta) do lat 18 – dystans ok. 1500 m; godz. 11.30
  6. Szkoły ponadgimnazjalne (chłopcy) do lat 18 – dystans ok. 1500 m; godz.11.30

W zależności od liczby uczestników w kategorii Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalnych bieg dziewcząt i chłopców zostanie podzielony lub połączony. Wszystkie inne kategorie biegów dla dzieci są biegami łączonymi, tzn. że dziewczynki biegną razem z chłopcami.

Przeczytano: 606 razy. Wydrukuj|Do góry